سىنلار

تۇنجى ماشىنا AC زاپچاسلىرى بىلەن تەمىنلىگۈچى

نىڭبو Bowente نى قارشى ئالىمىز

5H14 / 7H15 Ac Compressor

ئاپتوماتىك AC پىرىسلاش ماشىنىسى / ماشىنا پىرىسلاش ماشىنىسى

Evaporator Unit

Blower Motor